ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.รร. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม

>>>>>วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มทางไกลฯ ลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) ณ โรงเรียนบ้านสิโบ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส