ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3