ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (สถานีแก้หนี้ครู)

>>>>>วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “สร้างโอกาสให้ครูไทย” ผ่านระบบ Zoom meetings ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน