พบปะให้โอวาท และมอบข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ครูบรรจุใหม่

>>>>>วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะให้โอวาท และมอบข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติที่ข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้งสิ้น 22 ราย ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3