การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเช็คและการรายงานเงินคงเหลือผ่านระบบออนไลน์

>>>>>วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเช็คและการรายงานเงินคงเหลือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ–จ่ายเงิน และการรายงานการนำเงินส่งคืนคลังเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3