การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รอบ 6 เดือน

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธาน นายวิสุทธ์ ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 และนายสถาพร ภูบาลเช้า เป็นกรรมการ ทั้งนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 มีผู้รับการประเมิน 2 ท่าน คือ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3

รูปเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UOJC_712_FlsNmtWLzVE-o4CShdH6Yq4