การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

>>>>>วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้เพื่อควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม