ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ ในโครงการ “ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

>>>>>วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ ในโครงการ “ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565” ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3