กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

>>>>>วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณ ณ อาคารอเนกประสงค์ (ข้างที่ว่าการอำเภอระแงะ) และบริเวณมัสยิดอำเภอระแงะ โดยมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโส อำเภอระแงะ เป็นประธาน