การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและทักษะศตวรรษที่ 21”

>>>>>วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและทักษะศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและโรงเรียนศตวรรษที่ 21