การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ จากระดับ 3 เป็นระดับ 4

>>>>>วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3