ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 อำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 อำเภอระแงะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส