การฝึกอบรผู้กำกับลูกเสือสำรองและผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น