การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2565

>>>>>วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล Obec award ระดับชาติครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563, เกียรติบัตรนวัตกรรมโครงการสุขภาพนักเรียน, เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินรอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา, เกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพเพิ่มเติม>>> https://drive.google.com/drive/folders/1BxodDBL9KKTTps_QjbvlDCVxtaMkxQYe?usp=sharing