ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น

>>>>>วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะครูผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ทั้ง 75 โรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3