ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู อำเภอระแงะ ภาคาเรียนที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู อำเภอระแงะ ภาคาเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ