ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite วันแรก ของภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite วันแรก ของภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งทางคณะนิเทศติดตาม ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตราการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง