สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

>>>>>วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม และนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการ รับสมัคร และผู้เข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

รายละเอียดการรับสมัคร ดูเพิ่มเติมได้ที่>>>
https://drive.google.com/file/d/1f0c5F75J03I1vfdMNtpDsMooUnUPLqtL/view?fbclid=IwAR12ufiaFjsjTJ5Nbweogj1ynPxH2LXp80kX0OJpO7brZ288OFObBZNOc3M