นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ รร.บ้านเจาะเกาะ รร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ และ รร.บ้านบูกิต ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตราการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง