ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2565

>>>>>วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบเรื่องเสนอและพิจารณาตามวาระ