บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการรับสมัคร และผู้เข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3