ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมโครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ Wow ปีที่ 6