ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน

>>>>>วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร นักวิชาการศึกษา ชพ. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ของ รร.อนุบาลระแงะ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1-3 และสำนักงาน ปปช.จ.นราธิวาส ร่วมตรวจสอบ ณ ห้องประชุมพุทธชาติ รร.อนุบาลระแงะ