ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>>>วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนางสาวสุบัยด๊ะ ปูเต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2570) โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ภาพโดย : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1