ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบ

>>>>>วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล ของโรงเรียนนำร่อง สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านดุซงญอ และโรงเรียนบ้านกาลิซา