ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

>>>>>วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3