โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 150 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน