การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคุณครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกัยคุกคามทุกรูปแบบให้ครูจากสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3