เปิดค่ายหนูน้อยใส่ใจความปลอดภัย @โรงเรียนอนุบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความปลอดภัย ในกิจกรรมที่ 2 ค่ายหนูน้อยใส่ใจความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ เพื่อรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety) ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย