ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ และยุติธรรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3