ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส