ประชุมคณะกรรมการกำกับ คุมสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ

>>>>>วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 8:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการควบคุม กำกับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบพนักงานราชการทั่วไป ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส