คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>>>วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านไอร์โซ เพื่อกำกับติดตามตรวจสอบชี้แนะรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักนอน