ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day)

>>>>>วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้กาแฟอาราปิก้าไร่แสนสุข หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้รับชมนิทรรษการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้