ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>>>>วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าที่หน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3