การประชุมการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม

>>>>>วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา