การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (IIT)

>>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพ.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (IIT) โดยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และมีผู้รับผิดชอยตัวชี้วัด ร่วมประชุมเพื่อรับทางแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3