โครงการพาน้องกลับมาเรียน มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงชั้นรอยต่อ

>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพ.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนู้แก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเสาวลักษณ์ จันทร นักวิชาศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุม เสวนา “เปิดเทอมใหม่ ยังมีเด็กไปไม่ถึงโรงเรียน” โครงการพาน้องกลับมาเรียน เปิดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงชั้นรอยต่อ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3