ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในนโยบายของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 สำหรับการขยายโรงเรียนนำร่องและการขับเคลื่อนการใช้หนังสือทะเลมหาสมุทร

>>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในนโยบายของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 สำหรับการขยายโรงเรียนนำร่องและการขับเคลื่อนการใช้หนังสือทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซุฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.