ศึกษาดูงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2565 และ KRS

>>>>>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 บุคคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2565 และ ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.นราธิวาส เขต 3 อย่างเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมปากบารา สพป.ยะลา เขต 2