ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง (โรงเรียนสุจริต)

>>>>>วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง (โรงเรียนสุจริต) ITA Online ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้นายศุภชัย ศรีหาใต้ ได้ชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญ หลักคิดและความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษา ให้กับผู้เข้าประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3