สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกาศการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565