ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียพากย์เสียงภาษาไทย “มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ” (Getting Creative with Pororo)