ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก

>>>>>วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา