ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอนุกรรมการการตัดสินการประกวด To Be Number One ระดับประเทศ ประเภทดีเด่น

>>>>>วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า พร้อดด้วยนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอนุกรรมการการตัดสินการประกวด To Be Number One ระดับประเทศ ประเภทดีเด่น ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 คณะอนุกรมการประกอบด้วย นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และน.ส.กัลยาภัสร์ ธนะภัทร์จิรากุล ผู้ประสานงาน บ.เซซูแป เอเจนซี จำกัด