มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

>>>>>วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เด็กหญิงศุภิสรา แสนสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ พร้อมอ่านพระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ขอให้ผู้รับทุนได้รับทราบและเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์