รับการ Coaching จากคณะกรรมพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ในการหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา/แนะนำ/พี่เลี้ยง ในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธาน และ นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3