การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2565 ของสถานศึกษา

>>>วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะผู้เข้าประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปด้วยความเรียนร้อย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3