วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี

>>>>>วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน