ประชุมทางไกล การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>>วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom meeting เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3